Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest.
Vedtatt av Idrettsstyret 3. mars 2014 i møte nr. 30 https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/bestemmelser-om-doping-og-ulovlig-medisinering-for-hest

Noen viktige regler for hestehold fra mattilsynet
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/noen_viktige_regler_for_hestehold.1506?fbclid=IwAR1CCFXSg7f4BNrhdhtP49OeRpBSitY3HIYa_0-szllcpdsfM6Ri6vGYzEk

DUGNAD – EN VEILEDER
Norges idrettsforbund (NIF) er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats.
De fleste idrettslag arrangerer derfor dugnader https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/nif_dugnad—en-veileder.pdf?fbclid=IwAR10JyIBBISF3Bml149qVDoybF8u-PADRcK6eJtAi1GEnEWmtkxWDlnqOPs

Personvern i idretten
Hva er personvern? Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten

Min Idrett
https://minidrett.nif.no

Norges Rytterforbund
https://nryfstevne.no/events


Hesteforsikring
https://www.agria.no/hest/hesteforsikring/?utm_source=collaboration&utm_medium=banner&utm_campaign=sales_horse_image_hesteforsikring_080222