Leder: Maria Ripe
e-post: ripemaria@gmail.com
 
Nestleder/ Medlemsansvarlig/ politiattestansvarlig:
Linndis Olsen
 
Styremedlem: Madeleine Iversby
e-post: madeleineiversby@outlook.com
 
Styremedlem: Chatinka Leren
 
Styremedlem: Madelen Vinge
e-post: madelenvinge@gmail.com
 
Økonomi/ barn- og ungdom: Pia Sørensen
 
Vara: Tonje Aasvangen
e-post: tonje.aasvangen@stavlund.no
 
Vara: Jonas Elvebakk
 
Kontrollkomite
Leder: 
Morten Harlem
Medlem: Fredrikke Syveren

Valgkomite
Leder: 
Karianne Enger
Medlem: Amanda Dybing
 
 
 
 

e-post til styret: styret@borgerideklubb.no