Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om hvordan idrettslag på en forsvarlig måte kan ivareta og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av Covid-19.

Se Helsedirektoratets veileder her

I tillegg til Folkehelseinstituttets veilder har NRYF utarbeidet egne retningslinjer- NRYFs Koronavettregler.

Se den nasjonale smittevernveilderen for idrett her:

Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører.

Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse.

All idrettslig aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets retningslinjer. 

All aktivitet med hest må gjøres med et særdeles sterkt fokus på sikkerhet for å unngå ulykker og skader. 

Norges Rytterforbund – samleside om Koronavirus