Kontigent avgift 2021:
Junior medlemskap kr 400,-
Enkelt medlemskap kr 450,-
Familie medlemskap kr 800,-

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til Borgerideklubb.

Har du spørsmål, ønsker å melde deg inn i klubben.
Kontakt, Nestleder/ Medlemsansvarlig/ politiattestansvarlig:
Linndis Olsen
e-post: ripemaria@gmail.com