Det er fast trening i ridehuset hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Når det er trening i ridehuset det kun tillat med 5 ekvipasjer utenom de som trener. På ridehuslisten kan du reservere plass for å kunne ri samtidig som det er trening.

  • Du må være oppstallet på Fredriksborg Hestesportsenter, eller medlem av Borge Rideklubb for å kunne reservere plass i ridehuset.
  • Du må ha registrert deg som bruker på borgerideklubb.no
  • Listen gjelder for vanlige hverdager når det ikke er andre arrangementer som foregår i ridehallen.
  • Andre arrangement i ridehallen har prioritet forran/over denne listen.
  • Står du på denne listen og det er flere enn 5 andre ryttere som rir i hallen samtidig som det er trening kan du kreve at de som ikke står på listen forlater hallen.
  • Dersom treningen er flyttet ut eller avlyst og det er flere enn maksimalt tillatte ryttere i ridehallen, har de som står på denne listen forrang før andre ryttere.
  • Du må være ferdig med avskritting av hesten i god tid slik at du er ute av hallen til tiden.
  • Du kan kun registrere deg 1 gang per økt.
  • Det er kun tillatt å reservere tid for longering mellom 8.00-15.00. Dette skal meldes inn på ridehuslisten, longering 1 hest pr økt. Longering ikke tillatt mens det er trening.

Fredriksborg Hestesportsenter bestemmer reglene for bruk av ridehus. Henvendelser angående reglene skal rettes til Ellen Thorstensen. Borge Rideklubb administrerer den digitale ridehuslisten. Tekniske spørsmål angående bruk av ridehuslisten skal rettes til Borge Rideklubb.

Ridehus, Borge Rideklubb, Fredriksborg Hestesportsenter


Du har ingen nåværende påmeldinger