Informasjon om endring i styret i Borge rideklubb

Informasjon om endring i styret i Borge rideklubb

Beate Sæland har 27.09.21 valgt å trekke sitt verv som leder av Borge rideklubb.
Nestleder Maria Ripe konstitueres dermed som ny leder frem til klubbens årsmøte i 2022. 

Varamedlem Madelen Vinge møter i denne perioden som fast møtende medlem.

Styret vil dermed være fulltallig og kunne jobbe som normalt frem til årsmøtet og nytt valg er gjennomført.

Med vennlig hilsen
Styret i Borge rideklubb